20 Aralık 2010 Pazartesi

ETMK Antalya 2. Toplantısını Düzenledi

ETMK Antalya kuruluş çalışmalarını belirlemek ve kısa vadede atılacak adımları planlamak amacıyla 15 Aralık 2010 Çarşamba günü Antalya Lara Shakespeare Cafe Bistro'da bir toplantı yapıldı.
Toplantıya; sırasıyla yat tasarımcısı Gül Betül Topaç, endüstriyel tasarımcı Ezgi Ezdar, iletişim tasarımcısı Betül Cansu Akbaş, serbest tasarımcı Demet Stigner, endüstriyel tasarımcı Tuğçe Vural katıldı.

ETMK Antalya ve meslek tanıtım çalışmaları, kurulma sürecinin desteklenmesi için çevre illerdeki tasarımcılara ulaşmak, ilgili kuruluşlarla olan ilişkilerde izlenilecek yollar ve şubeleşmede paydaşlardan alınabilecek destekler konularında tartışıldı.

Sonuç olarak ETMK Antalya'nın daha etkin çalışması ve katılımcılığın arttırılması için düzenli ve sık toplantılar yapılmasına karar verildi. 

13 Aralık 2010 Pazartesi

ETMK Antalya internet anketi sonuçlandı.

ETMK Antalya toplantı ve etkinlikleri duyurmak, kuruluş sürecini izlenebilir hale getirmek amacıyla blog sitesinde yapılan yayınların yanı sıra, site ziyaretçilerinin de görüşlerini almak üzere anketler yayınlamakta. Şube, yayınlanan kritik anket sorularıyla her adımda ilgililerin görüşlerini şube stratejilerini desteklemek amacıyla kullanıyor. 


ETMK Antalya Blog sitesinde 26.10.2010 tarihinde bir ay süreli olarak askıda kalan ilk anket sorusu; "ETMK Antalya Şubesi kurulmalı mı?" idi. Ankete tam olarak 11 kişi katıldı ve katılımcıların %63'ü (7 kişi) Kesinlikle kurulmalı, %36'sı (4 kişi) Kurulmalı, cevabı verdi.